Плоските покриви са  решение за завършек на сгради с правилни геометрични форми. Те позволяват максимално използване на височините на стаите на последните етажи. Изпълнението на плосък покрив е свързано с големи отговорности за проектантите и изпълнителите. От друга страна, материалите, които се използват при изпълнение на хидроизолациите, имат своя ограничен живот и за правилното функциониране на системите те трябва да бъдат поддържани, ремонтирани и освежавани.

Множество детайли

 

При изпълнение на плосък покрив изключително важни са детайлите при връзките с отводнителните системи, комините, окабелявания и др., имащи отношение към правилната хидроизолация на покрива. Обикновено проблемите се появяват точно в тези критични места и те най-често се нуждаят от ремонт.

Неблагоприятни влияния

Върху плоските покриви оказват влияние няколко вида фактори, сред които дъжд, слънце,  газове, отопление и вентилация на сградите, човешка дейност, вандалски актове и други. Всеки от тях може да причини различни поражения, които да доведат до проникване на вода в плочите над жилищните помещения.

Разнообразни финишни покрития

 

Различните системи за хидроизолация на плоски покриви използват различни материали за финишно покритие. Битумните мушами, металните плоскости, циментовите плоскости, обмазващите битумни и полимерни продукти имат различни експлоатационни характеристики и дълготрайност и изискват различен вид поддръжка.