дървена конструкцияИзградената от нас дървена конструкция може да се раздели на няколко вида:

  • Проектиране на дъврена къща – състои се от стоманобетонни основи до кота 0,00 , а нагоре е с носещи дървени колони, стени и дървени греди. Подът е от дървено дюшеме със талпи. Дървените елементи за са захванати посредсвом болтове, винтове или гвоздеи, в зависимост от това колко е натоварен самия елемент. Дървеният покрив представлява “дървена покривна конструкция“, която се състои от столици, ребра, дъсчена обшивка, маия, улама и от дървени стойки.
  • Дървена веранда, беседка, премествяема конструкция или дървени перголи.
  • Дървена покривна конструкция стъпваща върху стоманобетонна плоча. Дървеният покрив се подпира по периферията от тухлена зидария, а посредата върху стойки (попове), които стъпват директно върху стоманобетонната плоча.
  • Съществуват и междинни покривни нива, които най-често стъпват върху стоманобетонна плоча, а в горния си край стъпват на столица, която е прихваната със сегментни анкери към стоманобетонен елемент.

Материалът за дървена конструкция се произвеждат  от иглолистни видове дървета – бор и чам. Преработва се в някоя от следните форми: дъски, талпи, летви, греди, бичмета. Предимствата на тези покривни конструкции са добрите качества на дървото като строителен материал, лесното и удобно изпълнение, сравнително ниската стойност. Основните недостатъци са горимостта на материала и опасността от гниене или от вредители по дървесината.

Елементите на покривната конструкция се свързват помежду си чрез сглобки, зарязване и метални части (скоби, болтове, дюбели). Всички връзки от този вид не са корави, а ставни, т.е. позволяват завъртане под действие на товарите. За да се осигури пространствена стабилност на покрива, конструктивните елементи на покривната конструкция се свързват в триъгълници, които са недеформируеми в своите равнини.

Не всички покриви имат ферми, както и не всеки покрив съдържа пълен набор от елементите на покривната конструкция. В някои случаи ролята на фермите се изпълнява от други конструктивни елементи – носещи стени, рамки и др.

Ако търсите сигурност и качество, за ремонт или подмяна на дървена конструкция, свържете се с нас.