ремонт на покриви с керемидиРемонт на покриви с керемиди е най-масовият  и съвременната строителна индустрия предлага много варианти за керемиди, създадени от богат асортимент от продукти, различаващи се според материал и технология на изработване, експлоатационни характеристики, естетика и цена.

Разнообразният в това отношение пазар в страната ни е способен да отговори адекватно на всякакви изисквания в зависимост от вкуса, материалните възможности и особеностите на конкретния проект.

Въпросът, обаче, е как да се направи оптимален избор във всяка индивидуална ситуация. Разбира се, универсален отговор не може да даде нито един специалист.

Въпреки това, ние предлагаме обективна информация за най-разпространените съвременни покривни материали и керемиди, която може да бъде полезна в успешното реализиране на идеите ви.

Ремонт на покриви с керемиди включва следните видове керемиди:

Керамични керемиди – това са най-традиционните керемиди за нашата географска ширина, тъй като гаранционният им срок е около 35 години. Те поглъщат минимално количество вода, устойчиви си на студ и към киселинните дъждове. Има много различни видове керамични керемиди, отличаващи се по форма и структура, на които да се спрете.

Битумни керемиди – те са предпочитан продукт в съвременното масово строителство, тъй като имат доста предимства пред останалите видове. Подходящи са за покривни конструкции, които не се натоварват, кули или при постройки с голям наклон на покрива.

Метални керемиди – направени са от висококачествена стомана с дебелина 0.5мм и по форма приличат на познатите ни керамични керемиди. Монтирането на такъв вид покрив е изключително лесно, заради малкото тегло на металните керемиди, а това води и до по-евтина носеща конструкция. Те са много подходящи за ремонт на стари сгради и не зависят от климатичните условия.

Каменни плочи

Възможностите на плочите от естествен камък като материал за изпълнение на покривни покрития в архитектурно-строително отношение са много. Приложението им е универсално и за него практически няма ограничения. Покривните каменни плочи са подходящи за сгради с наклони на покрива от 11° до 90° и се използват успешно при обекти на жилищното и общественото строителство, паметници на културата, монументи и други.