хидроизолация на покривиХидроизолация на покриви – видове мембрани и технология:

Плоският покрив е един от видовете покриви на сграда. За разлика от скатните покриви плоският покрив е почти хоризонтален. Наклонът от билото към периферията на покрива е по-малък от 5 градуса.
Материалите, които се използват за покриване на плоски покрив обикновено са наричани мембрани и основната цел на тези мембрани е да хидроизолират покривната площ. Материалите, трябва да позволяват на дъждовната вода, да се стича по наклона и да попада в отводнителната система.
Основни изисквания към хидроизолационните покривни мембрани са UV/IR-устойчивост, еластичност (за да поемат температурните разширения и свивания) и висока устойчивост на: стареене, градушка, течащи води, паразити и растителност.

При хидроизолация на покриви, мембраните се разделят на видове според производственият си химически състав:
PVC (поливинилхлорид) е хидроизолационна мембрана произведена от две прости съставки: изкопаеми горива и сол. Петролът или природният газ се обработват, за да се получи етилен, а солта се подлага на електролиза, за да се отдели естественият хлор. Етилена и хлора са комбинирани, за да се получи етилен дихлорид (EDC), които се обработват допълнително в газ нарича винилхлориден мономер (VCM). При следващата стъпка , известна като полимеризация, молекулата на VCM се преобразуване от газ в фин бял прах (винилна смола). За получаване на PVC хидроизолационната мембрана, винилната смола се смесва с добавки, такива като стабилизатори за трайност и UV/IR-устойчивост , пластификатори за гъвкавост, пигменти за цвят и подсилена с фибростъкло. PVC мембраната се полага по няколко начина: баластиран; механично фиксиран или залепен към основата. Платната са топлинно заварени по шевовете и образуват водонепропусклива връзка. 
FPO/TPO (гъвкав/термопластичен полиолефин) е получен от обикновен олефин. Полиолефинът не се разгражда под UV-лъчение. Обикновено има три начина за полагане: баластиран; механично фиксиран или залепен към основата. Платната са топлинно заварени по шевовете и образуват водонепропусклива връзка.
EPDM (етилен пропилен диен мономер) е хидроизолационна мембрана произведена от синтетичен каучук. Обикновено има три начина за полагане: баластиран; механично фиксиран или залепен към основата.
CSPE (хлоросулфониран полиетилен) е хидроизолационна мембрана от синтетичен каучук по-известен като Hypalon. Този продукт обикновено се полага чрез топлинно заваряване или залепване с лепило на платната.
Модифицираните битумни мембрани са произведени от смола от каменовъглен катран и асфалтови продукти, с добавени модификатори, най-разпространени са APP (атактик полипропилен) и SBS (стирол- бутадиен- стирол). Модификаторите подобряват характеристиките на стареене. Модифицираните битумни мембрани се полагат чрез нагряване на долната част на ролката с горелка, като това води до значителна опасност от пожар.